Tag Archives: เสี่ยงดวง

ข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาโปรแกรมหวยเดิมๆ พร้อมทั้งมุมมองใหม่เอี่ยมในงานการ

 

แต่เดิมนั้นความมุ่งมั่นแบบอย่างที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าดำเนินการในการทำหวยด้วยโปรแกรมหวยเพราะว่าตั้งใจตัดเลขที่เกินจากหมายเลขอั้นไม่ก็ลิมิตออกไปซื้อหาเจ้ามืออื่นสำหรับลดความเสี่ยงที่จะเข้าเนื้อ ถ้ามีผู้แทงถูกส่วนใหญ่ โดยเหตุนั้นช่วงทำงานผู้ใช้จึงถือเอาว่าพึงเก็บไว้เท่าไหร่พร้อมกับตัดออกเท่าไหร่ ตามความคุ้นเคย เช่น 3 บน เคยชินเก็บไว้ 800 บาท ก็จะเก็บไว้อย่างนั้นตลอด แท้ที่จริงเราอาจจะเก็บไว้มากกว่านี้ได้ โดยมีการเสี่ยงขาดทุนหรือควรเก็บทุนจากการมีผู้แทงถูกหักกับยอดซื้อหาและเปอร์เซนต์คนเดินโพยแล้ว เสมอกันหรือต่ำกว่าด้วย เช่นนี้ขึ้นกับการกระจายของเลขที่เข้ามา หากว่ามีการกระจายมาก อาทิ 3 บน ผู้บริโภคอาจจะซื้อได้ 1000 ประตู ไม่ก็ 1000 ตัวเลข ถ้าหากเรานำมาคิดพร้อมกับตัวเลขโต๊ด 3 บน ลอยบน (วิ่งบน) 2 ตัวบน ที่ผู้บริโภคแทงเข้าภายในคราวเดียวกันจะทำเอาเราสามารถเก็บยอดซื้อหาได้มากพร้อมด้วยมีการเสี่ยงน้อยกว่าหน้าที่แบบทั่วไป เนื่องจากว่าเลขที่ออกจะใช้ชุดเดียวกัน

ตัวอย่าง หาก สิ่งตอบแทนที่ 1 ออก 987309 หมายเลข 3 บนที่ถูกต้องคือ 309 เลข 2 บน ที่ถูกคือ 09 โต๊ดบนเป็น 309, 390, 903, 930, 039, 093 เลขลอยบนไม่ก็วิ่งบนเป็น 3 0 9 จะมองว่าคือตัวเลขชุดเดียวกัน โดยเหตุนั้นถ้าหากเราเอาตัวเลขตลอดชุดนี้มาคิดควบคู่กันได้ว่าจะตัดชุดใดออกเท่าไหน ผลที่ได้กลับเป็นเหตุให้เราอาจจะเก็บเลขที่ผู้บริโภคซื้อหาเข้าได้ยิ่งกว่าที่เคย ทั้งยังรับทราบเลขการเสี่ยง อย่างชัดเจน ซึ่งคือแนวทางที่ถูก มีความปลอดภัยสูง ไม่เครียด มองเห็นข่าวครบทุกด้านด้วยโปรแกรมหวย