Tag Archives: ที่นอน

การเลือกเฟ้นที่นอนให้เหมาสมกับคนสูงอายุ

ที่นอนที่เหมาะกับคนสูงอายุนั้นจะต้องเน้นที่นอนที่มีการเบียดเสียดหรือ Density มากหน่อย โดยแบ่งแผนการเลือกสรรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นอนสปริง กับกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง โดยมีข้อปลีกย่อยเพราะเหตุนี้

  1. ที่นอนสปริง จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สปริงต่อเนื่อง และสปริงแยกเสรีหรือ Pocket spring ซึ่งถ้าจะให้เหมาะกับคนชราควรจะต้องเลือกเฟ้นในกลุ่มของ pocket spring ซึ่งเป็นสปริงแยกอิสระ ทำให้สามารถรองน้ำหนักในแต่ละจุดได้แยกจากกัน คือ ถ้าตำแหน่งไหนของร่างกายมีความหนักเบามากที่นอนก็จะยุบมาก ถ้าตำแหน่งไหนมีน้ำหนักน้อยที่นอนก็จะยุบน้อยนั่นเอง แต่โดยส่วนมากที่นอน pocket spring ถ้ามีความหนาประมาณ 10 นิ้ว จะมีความอ่อนนุ่มมากซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ ถ้าจะให้ที่นอน pocket spring มีการเบียดเสียดมากหน่อย อาจจะต้องเลือกเฟ้นความหนาที่มากกว่า 12 นิ้วขึ้นไป
  2. ที่นอนกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง ที่นอนกลุ่มนี้นั้นแบ่งหลักๆได้เป็น ที่นอนยางพารา กับที่นอนยางพาราสังเคราะห์ โดยถ้าให้เหมาะสม น่าจะเป็นที่นอนยางพาราธรรมชาติ เพราะมีความหยุ่นที่ดีกว่ายางพาราสังเคราะห์อีกทั้งยังแคล้วคลาดสารเคมีอีกด้วย แต่ที่นอนยางพาราธรรมชาติจะมีราคาค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบที่นอนยางพาราสังเคราะห์ ซึ่งในกรณีที่ค่าที่นอนยางพาราธรรมชาติเกินงบประมาณในการซื้อที่ตั้งไว้ คงเลือกสรรที่นอนที่มีชั้นวัสดุแบบที่เป็นยางพาราสังเคราะห์อยู่ตรงกลาง พร้อมด้วยมียางพาราธรรมชาติอยู่ชั้นบนและล่างของที่นอนก็ได้

ข้อแนะหนีคือ ที่นอนในกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์สายนุ่นหรือใยสังเคราะห์ เนื่องมาจากวัสดุ 2 ชนิดนี้ค่อนข้างกักฝุ่นละออง ในกรณีที่ขาดการทะนุบำรุงที่นอนที่ดีอย่างต่อเนื่องจะทำให้มีฝุ่นละอองอยู่ในตัวที่นอนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นที่เกิดของภูมิแพ้ ไรฝุ่น พร้อมทั้งแบคทีเรีย ซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่