ลักษณะการใช้งานเครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่ (Coding Machine) มีมากมายแบบตามลักษณะการใช้งานที่เบี่ยงเบนกัน โดยเครื่องพิมพ์วันที่สามารถ พิมพ์ตัวเลข ข้อความลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ของของซื้อของขายได้หลายหลาก เช่น พิมพ์วันที่, พิมพ์ราคา, พิมพ์วันหมดอายุ, พิมพ์เลขลำดับ Lot ของผลิตภัณฑ์, พิมพ์น้ำหนัก โดยสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 – 3 บรรทัด

ประจุบันเทคโนโลยีการทำเครื่องพิมพ์วันที่  ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสายอุตสาหกรรมการทำ มีเหตุจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุข้อมูลสำคัญไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์เองก็ทำจากเครื่องมือมากมายกลุ่ม พื้นผิวจึงต่างกันไป เช่น ของซื้อของขายจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นอาทิ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ แบบมือโยก

เครื่องพิมพ์วันที่รูปแบบมือโยกใช้เพราะด้วยพิมพ์วันที่ผลิต, หมดอายุ, บาร์โค้ด, Lot Number, น้ำหนัก, ราคา ลงบนฟิล์มพลาสติก กระดาษ ลาเบล หรือวัตถุเนื้อนุ่ม ฯลฯ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์วันที่รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้เพื่อพิมพ์วันที่ผลิต, ถึงฆาตลงบนลาเบล พื้นผิวที่เป็นกระดาษ, พลาสติก, สลากยาหรือซองจุของซื้อของขายที่ทำมาจากวัตถุผิวเรียบ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบติดตั้งบนเครื่องบรรจุ

เครื่องพิมพ์วันที่ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องบรรจุหรือเครื่องห่อแนวตั้งอัตโนมัติ เช่นเครื่องบรรจุเม็ดเล็ก เครื่องบรรจุผง เครื่องบรรจุของเหลว หรือเครื่องบรรจุแนวตั้งแบบอื่นๆ ก็ได้

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบสายพานต่อเนื่อง

เป็นระบบการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ และคุณลักษณะโครงใหม่ เพื่อการพัฒนาตลาดการพิมพ์แบบเดิม บริษัทที่ต้องการเกื้อกูลภาพลักษณ์ และเพิ่มผลผลกำไรให้กับบริษัท