การออกแบบโปสเตอร์ พร้อมทั้งป้ายอิงค์เจ็ท

โปสเตอร์  กับป้ายอิงค์เจ็ท (poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษออก แบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนฝาหรือป้อมปราการ ใบปิดอาจจะเป็นภาพพิมพ์พร้อมทั้งรูปวาด หรืออาจจะเป็นอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้เตะตาผู้มองและติดต่อข่าวสาร ใบปิดอาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการ ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการป่าวประกาศงานแสดงศิลปะ, งานดนตรี หรือภาพยนตร์; โฆษณาชวนเชื่อ; หรือในการสื่อสารของผู้ประท้วงที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ อรรถประโยชน์ของใบปิดอาจมีหลายจุดมุ่งหมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆ งานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ทำมาเพื่อใช้ในการเรียน หรือเป็นสื่อการเสี้ยมสอนต่างๆ (wikipedia)

การออกแบบโปสเตอร์กับป้ายอิงค์เจ็ท

  1. ใช้อักขระที่สามารถอ่านได้ในระยะ 3-4 ฟุต และควรเป็นตัวอักษรที่อ่านได้ง่าย ถ้าใช้อักษรเล็กไปจะทำให้คนดูเพียงแต่มองผ่านไปโดยไม่คิดจะหยุดอ่าน/ให้ความเอาใจใส่ เมื่อใช้ภาษาอังกฤษ ใจความด้านในไม่ควรใช้อักษรตัวใหญ่ทุกตัวเพราะอ่านยาก ควรหลบการใช้พยัญชนะ ตัวเลขที่เขียนไว้ข้างบน (Superscript) หรือเขียนไว้ข้างล่าง (subscript) เพราะอ่านยากเช่นกัน
  2. ถ้าพื้นเป็นสีอ่อน การใช้ลายลักษณ์อักษรสีเข้มช่วยให้เห็นได้ดี ควรหลบหลีกตัวหนังสือสีเข้มบนพื้นสีเข้ม ถ้าจะใช้พื้นสีก่ำ ควรใช้ตัวอักขระสีอ่อน ในโปสเตอร์ 1 แผ่น ไม่ควรมีสีที่ตัดกันเกินกว่า 3 สี ไม่ควรใช้สีที่ส่องแสงเรือง ยิ่งกว่านั้นการใช้สียังช่วยแยกความเหลื่อมล้ำของแต่ละเรื่อง และเน้นจุดสำคัญได้ดีด้วย การใช้ผ้าสีสวย ๆ เติมแต่งเป็นพื้น หรือตกแต่งภายในรอบ ๆ ฉากที่ใช้ติดโปสเตอร์ ช่วยเพิ่มความงามและดึงดูดสายตาได้ดี
  3. อรรถบทในโปสเตอร์ควรสรุปให้สั้นและตรงประเด็น มิฉะนั้นคนดูอาจหมดการฝักใฝ่ได้ง่าย
  4. การย่อหน้าเพิ่มเติมการอ่านได้มากกว่าการนำเสนอแบบท่อน/ตอน (blocked paragraphs) ถ้าทำเป็นหัวข้อย่อยได้จะราบรื่นต่อผู้อ่าน
  5. ภายในกราฟควรมีเฉพาะข้อมูลที่น่าศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่เข้าชม และจะลุ่มหลงความสนใจได้ดียิ่งขึ้น ถ้าเป็นกราฟสี (ดีกว่าดำ-ขาว) เพราะเห็นความต่างได้ง่ายกว่า หัวข้อกราฟและการติดฉลาก (label) ด้วยอักษรทึบจะเด่นดีกว่า มีรายงานว่าการใช้กราฟและรูปเป็นสิ่งจูงใจผู้ชมได้มากที่สุดอย่างหนึ่ง รูปหนึ่งรูป มีค่าเทียบเท่าตีค่า 4000 คำ
  6. การเรียงโปสเตอร์ก็สำคัญเช่นกัน ควรเรียงเป็นลำดับ อาจใส่ตัวเลขเล็ก ๆ บ่งลำดับสูง-ต่ำไว้ด้วยก็ดี
  7. ควรติดโปสเตอร์ให้อยู่ในดีกรีสายตา อย่าให้สูงหรือต่ำเกินดี